Onderzoek van melk en melkproducten

Toevallig (toeval bestaat echter niet!) kreeg ik uit Nederland een onderzoek van melk en melkproducten, dat een arts had gedaan. Een deel hiervan zal ik citeren. Indien u geïnteresseerd bent in het gehele onderzoek, kunt u het bij mij krijgen. Na het lezen van zo=n verzameling van bewijzen vraag ik me af: wanneer worden we eens bewust dat ziekten, aandoeningen, gezondheidsklachten niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar veroorzaakt worden door de voeding?

Pas op het moment dat u gaat beseffen dat uzelf en niemand anders verantwoordelijk is voor wat u in het lichaam giet, dan pas zult u de weg naar genezing kennen. Enkele weken geleden nog, is een ‘wijsheer’ ontzettend boos geworden omdat ik een patiënt heb verboden koffie te drinken. Let wel: het verbod was niet omdat ik het niet lekker vind, maar voor de gezondheid van de patiënt! Zo lang ik patiënten zal behandelen, zal ik het doen naar eer en geweten, al doet het de patiënt soms pijn om de waarheid te horen. Gelukkig zijn er tegenwoordig artsen en specialisten die veel aandacht besteden aan de voeding bij de verschillende gezondheidsklachten. De groep die het denkt beter te weten ..... ook voor hen, dit artikel!

Zuivelproducten zoals melk, room, boter, yoghurt zijn voedingsmiddelen die van oudsher in koude, noordelijke gelegen landen en bergachtige streken worden gegeten. In de rest van de wereld zijn de meeste mensen allergisch voor melk en andere zuivelproducten. In Azië is bij 80 procent van de bevolking sprake van lactose-intolerantie, in het Middellandse-Zee gebied is dat 60 procent en onder de zwarte Amerikanen 70 procent.
In extreem koude of warme gebieden waar granen en groenten slechts minimaal verkrijgbaar zijn, is zuivel een belangrijke bron van nutriënten. Het hoge vetgehalte heeft een verwarmende en isolerende werking en energetisch gezien draagt zuivel bij tot een zachtaardig, gehoorzaam karakter.

De hedendaagse zuivel is over het algemeen van zeer slechte kwaliteit. De oorzaak is te vinden in de bio-industrie, het gebruik van antibiotica en groeihormonen voor runderen (onder meer BGH). Maar ook pasteurisatie en andere sterilisatiemethoden, waarmee naast schadelijke micro-organismen ook nuttige organismen worden gedood, spelen een belangrijke rol. De consumptie van zuivel leidt in de moderne samenleving veelal tot ophoping van slijm en het is vaak de oorzaak van verkoudheid, allergie problemen met de darmen zoals candida, onvruchtbaarheid, arteriosclerose en hartziekte, en van cyste en tumoren, vooral die van de borst.

Sinds er een verband is aangetoond tussen de consumptie van zuivelproducten met een hoog gehalte aan verzadigde vetten, cholesterol en dierlijke eiwitten enerzijds, en hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker anderzijds, is de consumptie van producten zoals melk, kaas, boter, room, ijs en yoghurt in de Verenigde Staten drastisch afgenomen. In diverse medische kringen wordt gewaarschuwd voor de gevaren van zuivel voor baby's en kinderen.

De potentieel schadelijke effecten van zuivel worden in de hier genoemde onderzoeken en rapporten overduidelijk aangetoond, terwijl de superioriteit van plantaardige voedingsmiddelen als onderdeel van een evenwichtig eetpatroon er onmiskenbaar uit naar voren komt:

1. De relatie tussen zuivel en allergieën en astma
Een tiener die in het ziekenhuis lag met spier- en botpijn, astmatische bronchitis, buikpijn, hoofdpijn en donkere kringen onder zijn ogen nam deel aan een voedingsexperiment. Nadat melk en chocolade uit zijn voeding waren verwijderd, ervoer hij binnen twee dagen een aanzienlijke verbetering. Binnen achtenveertig uur was de bleekheid van zijn gezicht en de donkere kringen onder zijn ogen vrijwel volledig verdwenen, zeiden de onderzoekers. Het opmerkelijkste was de verbetering van zijn stemming en gedrag. Hij werd alert en raakte geïnteresseerd in zijn omgeving, was verrassend vrolijk en begon belangstelling te tonen voor de sprotactiviteiten en in kunstvaardigheden, waarin hij altijd had uitgeblonken. Hij klaagde niet meer over vage pijnen en ook zijn astma was eenvoudig onder controle te houden. Toen hij na drie weken het therapeutische voedingspatroon te hebben gevolgd weer melk kreeg keerden de bleekheid, de donkere kringen en andere symptomen terug.
Bron: E. Weinberg en M. Tuchinda, AAllergic Tension-Fatigue Syndrome,' Annals of allergy, 31, pag. 209-11, 1973.

2. Melk, kaas en boter verhogen de kans op borstkanker
Zuivel is misschien wel de belangrijkste factor bij het ontwikkelen van borstkanker. Tijdens een onderzoek onder 250 vrouwen met borstkanker in de provincie Vercelli in het noordwesten van Italië werd vastgesteld dat deze vrouwen een beduidend grotere hoeveelheid melk, vette kaas en boter bleken te gebruiken dan 499 gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd in Italië en Frankrijk.

Het risico van borstkanker lag bij vrouwen die ongeveer de helft van hun calorieën als vet, 13 tot 23 procent van hun calorieën als verzadigd vet en 8 tot 20 procent van hun calorieën als dierlijke eiwitten consumeerden drie keer zo hoog. Deze gegevens wijzen erop dat de consumptie van minder vet en eiwitten uit dierlijke bron bij volwassenen de incidentie van borstkanker in subgroepen van de bevolking met een hoge inname van dierlijke producten aanzienlijk kan doen afnemen, was de conclusie van de onderzoekers. Een voedingspatroon met een hoog vetgehalte en een hoog gehalte aan verzadigd vet of dierlijke eiwitten kan in verband worden gebracht met een tweevoudige of drievoudige toename van het risico van borstkanker bij de vrouw.
Bron: Paolo Toniolo et al., ACalorie-Providing Nutrients and Risk of Breast Cancer, Journal of the National Cancer Institute, 81, pag. 278-86, 1989.

3. Kaas verhoogt de kans op borstkanker
Tijdens een Zwitserse case controlestudie werd door onderzoekers ontdekt dat de incidentie van borstkanker gerelateerd was aan een hoger consumptie van kaas, vlees en alcohol, waarbij kaas de hoogste risico opleverde (2,7 keer zoveel als normaal). De consumptie van plantaardig voedsel echter bood een aanzienlijke bescherming (gemiddeld 40-60%), vooral de consumptie van groene bladgroenten.
Bron: F. Levi et al., ADietary Factors and Breast Cancer Risk in Vaud, Switzerland@, Nutrition and Cancer 19:327-335, 1993.

4. Artsen waarschuwen tegen zuivel
Ouders zouden moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren van koeienmelkproducten voor hun kinderen, aldus de Physicians Committee on Responsible Medicine. De overheid zou in haar voedingsrichtlijnen melk niet als een noodzakelijk of aan te bevelen voedingsmiddel moeten noemen. Melk is ongezond, stelt de commissie, omdat het te veel vet bevat, diabetes veroorzaakt bij kinderen die daar gevoelig voor zijn en leidt tot buikkramp, allergieën en problemen met de spijsvertering.

Neal D. Barnard, M.D., hoofd van de commissie zegt: Melk is een perfect voedingsmiddel voor kalveren en wordt goed verdragen door sommige blanken, maar voor andere mensen vormt het een probleem. Ik zal melk dan ook niemand aanbevelen.

Suzanne Havala, R.D., co-auteur van het rapport van de American Dietetic Association over vegetarische voedingspatronen, is het met deze conclusies eens. Na de borstvoeding heeft een enkele soort enig type melk in de voeding nodig.

Dr. Frank Oski, directeur van de afdeling kindergeneeskunde aan de Johns Hopkins University School of Medicine, sluit zich hierbij aan: AKoeienmelk bevat geen enkele eigenschap die het drinken ervan door mensen noodzakelijk maakt@.
Bron: Marian Burros, 'Cows Milk and Children: A New No-No?,' New York Times, 30 September 1992.

5. Geen relatie tussen calcium- en zuivelconsumptie
Het gebruik van calcium is niet gerelateerd aan sterke botten of zuivelconsumptie, aldus Britse onderzoekers. Tijdens een onderzoek van moeders in Engeland en Gambia werd door onderzoekers ontdekt dat de Afrikaanse vrouwen, die een voedingspatroon hadden met een laag calciumgehalte en in veel gevallen tien kinderen hadden gekregen en elk van de kinderen borstvoeding hadden gegeven, een botmassa hadden die vergelijkbaar was met die van Engelse vrouwen met een zeer calciumrijk dieet die gemiddeld twee kinderen hadden gekregen die ze niet of borstvoeding hadden gegeven. De onderzoekers constateerden verder constateerden verder dat de engelse vrouwen met het calciumrijk dieet, voornamelijk uit zuivelproducten, een groter kans liepen later osteoporose te krijgen dan de Gambiaanse vrouwen. Bij verdere onderzoeken bleek dat calciumsupplementen geen enkel nut hadden met betrekking tot het versterken van de botmassa van vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
Bron: T.J. Aspray et al., ALow Bone Mineral Content Is Common But Osteoporotic Fractures Are Rare in Elderly Rural Gambian Women@, Journal of bone Mineral Research, 11(7), pag. 1019-25, 1996.

Dit is maar een hele kleine greep uit de verschillende onderzoeken. Te weten dat onze kinderen nu nog dagelijks verplicht worden om op school melk te drinken. En wij als ouders maar klagen dat het zo slecht gaat met de leerprestaties en ziekteverzuim op school vanwege de verkoudheid, longproblemen en darmklachten....!